ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ

 

SSV Engineers
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΚΕΡΚΥΡΑΟικοδομικές Άδειες – Άδειες μικρής κλίμακας
Ορθή και έγκαιρη έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας για κάθε είδους οικοδομική εργασία. Οι μηχανικοί του γραφείου μας αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μελέτες και τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την πληρότητα της οικοδομικής άδειας.


Ενεργειακά Πιστοποιητικά (ΠΕΑ)
Γρήγορη έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε κτήρια κατοικιών και επαγγελματικούς χώρους για την ενοικίαση ή πώληση αυτών, με ισχύ 10 χρόνων.


ΗΚΤ - Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων (πρώην Βεβαιώσεις Μηχανικού – Ν.4495/17)
Σύνταξη του φακέλου της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα η οποία είναι αναγκαία σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά το ακίνητο σας.


Τοπογραφικά Διαγράμματα - Κτηματολόγιο
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 καθώς και ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης για την ορθή ένταξη των ακινήτων σας στο Κτηματολόγιο. 
Εκδίδουμε επίσης Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜ) για διορθώσεις κτηματολογίου.


Πρόγραμμα επιδότησης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
Ολοκληρωμένη ανάληψη ευθύνης (έλεγχος φακέλου, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργολαβία) για την ένταξη της  κατοικίας σας στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».


Άδειες Λειτουργίας
Άμεση έκδοση αδειών λειτουργίας πλήθους καταστημάτων (υγιειονομικού ενδιαφέροντος, λιανικής, εκπαιδευτήρια κ.α.) συνοδευόμενη με επιτόπου αυτοψία χώρου και πρόταση τεχνικών λύσεων για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.


Τακτοποίηση / Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων
Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση/νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών βάση ν.4495/17.  


Μελέτες πυρασφάλειας - πυροπροστασίας
Εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις και κατοικίες. Κατάθεση φακέλου στην πυροσβεστική. Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας - κόκκινο βιβλίο. 


Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας


Ηλεκτρολογικό σχέδιο / Ηλεκτρολογικές μελέτες - Εγκαταστάσεις
Αναλαμβάνουμε την πιστοποίηση της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και την εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασίας είναι απαραίτητη για την εναρμόνιση με τους ισχύοντες κανονισμούς.


Ενεργειακές / ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες νέων κτιρίων
Σύνταξη ολοκληρωμένης ενεργειακής μελέτης για νέα κτίρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο ΚΕΝΑΚ (μελέτες θερμικών απωλειών, μελέτες θέρμανσης/ψύξης χώρων κ.α.) 


Μελέτη / Αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών 
Εκπόνηση μελέτης κατασκευής και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών (στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) και σύνταξη πλήρη φακέλου για την αδειοδότησή τους.