Πώς θωρακίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας μέσω του προγράμματος "Εξοικονομώ"

Πώς θωρακίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας μέσω του προγράμματος


«Ασπίδα» απέναντι στις απώλειες θερμότητας μπορούν να υψώσουν όσοι ακολουθήσουν μια σειρά από πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να θωρακίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και ταυτόχρονα να εξοικονομήσουν ακόμα και πάνω από το 50% του κόστους της εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι πρακτικές αυτές συμπεριλαμβάνονται στις συμβουλές που δίνει το ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα STEP-IN, το οποίο και σκοπεύει να αναπτύξει μια καινοτόμα μεθοδολογία για την ανάλυση και αντιμετώπιση του προβλήματος των υψηλών ενεργειακών δαπανών ευάλωτων και μη νοικοκυριών. Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Δήμος Μετσόβου και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές και αναβαθμίσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως μεσαίου και υψηλού κόστους, καθώς απαιτούν επένδυση αρκετών εκατοντάδων ή και κάποιων χιλιάδων ευρώ. Εντούτοις, η απόσβεση, μέσω της μείωσης του κόστους ενέργειας, γίνεται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα, μέσω προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ» το τελικό κόστος μειώνεται ακόμη περισσότερο, κάνοντας τις παρακάτω κινήσεις ακόμη πιο συμφέρουσες.

Πίσω